Foreldrekurs

 

Jeg er kursholder for Diameta, og tilbyr:

 

 

 

Diameta kurs har fokus på livsmestring, trygghet og en god selvfølelse. Denne læringen er med å skape gode klassemiljøer og godt vennskap. Dette er like viktig for alle og har en anti – mobbe effekt.

Diameta har som mål å bidra til en stabil og positiv produktiv hverdag for barn, ungdom foreldre og støtteapparatet rundt. Vi jobber forebyggende, ved å lære bort verktøy til å håndtere tanker, følelser og hverdagslige utfordringer, for å skape et godt personlig grunnlag for fremtiden og mindre behov for justeringer senere i livet. Les mer om Diameta her.

Diameta tilbyr kurs og foredrag over hele landet for barn, ungdommer, voksne, ansatte i barnehage og skole, foreninger og idrettslag.

Foreldrekurs

Dette kurset har Diameta utviklet for deg som har barn eller ungdom på barne-/ungdomskurs for god selvfølelse. Kurset vil gi deg innsyn i hva barna lærer og hvilke verktøy de kan bruke i forskjellige situasjoner. Målet med kurset er å hjelpe deg som forelder slik at barnet får mer ut av barn-/ungdoms kurs for god mestring og selvfølelse.

Dette er et foreldrekurs for deg som er interessert i å lære mer om hvordan du kan hjelpe barna dine selv. Dette vil gjøre at du som forelder sammen med barna dine får bedre måter å takle hverdagen på.

Les mer om Diameta foreldrekurs  her.
Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt trykk her.