Kurs for assistenter, fagarbeidere, førskolelærere og lærere i skoler, barnehager, SFO/AKS.

Jeg er kursholder for Diameta, og tilbyr:

 

 

 

Diameta kurs, som har fokus på livsmestring, trygghet og en god selvfølelse. Denne læringen er med å skape gode klassemiljøer og godt vennskap. Dette er like viktig for alle og har en anti – mobbe effekt.

Diameta har som mål å bidra til en stabil og positiv produktiv hverdag for barn, ungdom foreldre og støtteapparatet rundt. Vi jobber forebyggende, ved å lære bort verktøy til å håndtere tanker, følelser og hverdagslige utfordringer, for å skape et godt personlig grunnlag for fremtiden og mindre behov for justeringer senere i livet. Les mer om Diameta her.

Diameta tilbyr kurs og foredrag over hele landet for barn, ungdommer, voksne, ansatte i barnehage og skole, foreninger og idrettslag.

Kurs for assistenter, fagarbeidere, førskolelærere og lærere i skoler, barnehager, SFO/AKS.

Les mer om ansattkurs her.

Trenger du gode verktøy og metoder for å styrke barn og ungdommers mestrings-/selvfølelse?

Diameta har utviklet et kurs for deg er opptatt av å bygge god selvfølelse hos barn og ungdom der du jobber, med verktøy du enkelt kan integrere i din arbeidshverdag.

Du vil være bedre rustet til å takle utfordringer som dukker opp i løpet av en arbeidsdag, samtidig som du vil kunne bidra til å styrke barnet og ungdommens selvfølelse. Vi har også fått rapporter om at de som har tatt ansattkurset med kursbevis eller Diameta´s sertifisering har blitt foretrukket i jobbsøker prosesser. Et av målene til Diameta er å forebygge fremfor å reparere.

Vi tenker at dette vil komme samfunnet til gode og at ringvirkningene ved at flere som jobber med barn og ungdom får gode verktøy som fungerer er viktig for alle også på lang sikt.

Her er noe av det du vil lære som du kan ta med deg tilbake på jobb:

 • Håndtering av vonde følelser
 • Håndtering av tanker, fra negativ til positiv
 • Næring til god selvfølelse
 • Kommunikasjon
 • Målsetting
 • Hvordan bli mer motivert
 • Mindfulness
 • Bedre søvn
 • Hverdagsverktøy
 • Sinnemestring
 • Konflikthåndtering
 • Selvhjelpsteknikker
 • Konsentrasjonsutfordringer
 • Verdier og hvorfor det er viktig

Du vil få med deg et kurskompendium.

Kurset passer for deg som jobber i skole, barnehage, AKS/SFO eller idrettslag.

Kursene er videreutviklet med rådgivere og samarbeidspartnere som er helsesøster og sykepleier. Vi har et bredt utvalg av kursholdere fra følgende yrkesretninger: Lærer, førskolelærer, barnevernspedagog, terapeut, NLP, helsesøster, sykepleier, gestaltterapeut, barne- og ungdomsarbeider, spesialpedagog, undervisningsinpektør, idrettslærer.

Les mer om ansattkurs her.
Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt trykk her.