Medieforedrag

Gleder og utfordringer på nett!
Barn og unges mediebruk har endret seg svært mye de senere årene. Barna bruker nye og andre medier, de sosiale rammene rundt bruken er endret, og tidsbruken har økt kraftig. De nye medievanene gir nye muligheter for utvikling og læring, men også nye utfordringer. Barn og unge er eksempelvis i økende grad utsatt for mobbing og diskriminering på nett. I samarbeid med Barnevakten tilbys spennende og nyttige foredrag om barn, unge og medier.

Jeg holder Dialogbaserte foredrag

 • Med dialogbaserte foredrag ønsker vi å være et supplement til alt det gode arbeidet som allerede gjøres i skolene på temaet digital dannelse og nettvett.
 • Vi har relevante og nyttige temaforedrag for foreldre og lærere, og skreddersydde opplegg for elever.
 • Temaforedrag kan holder både for elever på dagtid, foreldre for kveldstid og for elever og foreldre sammen på kveldstid.
 • Vi tilbyr også den populære kveldsskolemodellen med elever og foreldre sammen.
 • Temaene belyses visuelt med bilde/film.

Temakvelder på  foreldremøter

 • Vi vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. I våre temakvelder har vi fokus på hvordan man som forelder/lærer kan engasjere seg i barn og unges mediehverdag på en god måte.

Jeg setter fokus på gjennom Barnevaktens foredragsmodell:

 • Fakta om barn og unges digitale hverdag. Hva er gledene og hva er utfordringene?
 • Skjermtid, og hvordan være gode forbilder?
 • Grooming, og hvordan unngå overgrepsrelatert kontakt via nett?
 • Hvordan forebygge og håndtere digital mobbing?
 • Hva er våre rettigheter og forpliktelser knyttet til deling og personvern?
 • Hva er gode spillvaner, og hva tenker vi om aldersgrenser?
 • Hvordan gi barna gode filmopplevelser?
 • Hvordan realitetsorientere de eldre barna i forhold til medieskapt utseendepress?
 • Hvilke relevante og nyttige ressurser finnes?
 • Er foreldregruppen en ressurs, og hva kan vi få til sammen?

Du kan lese om Barnevakten fulle program kan du lese her.
Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt trykk her.