Mestringsforedrag

Mestringsforedrag
Som kurs-/foredragsholder for Diameta tilbys foredrag i hele landet for barn, ungdom, voksne som ansatte eller foreldre.

Diameta mestringsforedrag gir en god innsikt i forhold til dette med livsmestring, trygghet og en god selvfølelse. Vi vet at denne læringen er med å skape gode klassemiljøer og skaper godt vennskap for barn og unge. Dette er like viktig for alle og har en anti-mobbe effekt.

Diameta har som mål å bidra til en stabil og positiv produktiv hverdag for barn, ungdom foreldre og støtteapparatet rundt. Vi jobber forebyggende, ved å lære bort verktøy til å håndtere tanker, følelser og hverdagslige utfordringer, for å skape et godt personlig grunnlag for fremtiden og mindre behov for justeringer senere i livet. Les mer om Diameta her.

Diameta tilbyr kurs og foredrag over hele landet for barn, ungdommer, voksne, ansatte i barnehage og skole, foreninger og idrettslag. 

Temaer jeg snakker om i løpet av foredraget er:
  • Hvordan kan man styrke barns selvfølelse?
  • Hva er selvfølelse – og hva er selvtillit?
  • Hvorfor er barns selvfølelse viktig?
  • Hvorfor er selvfølelse viktig for læring?
  • Hva er ødeleggende for selvfølelsen?
  • Hva gir næring til selvfølelsen?
  • Hvordan kan foreldre hjelpe barnet sitt til å bygge en god mestring og selvfølelse?
  • Håndtering av følelser og sinnemestring.
  • Hvordan man kan sette seg mål og ulike verktøy og selvhjelpsteknikker.

Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt trykk her.