Mestringskurs for ungd. 13 – 17 år

 

Jeg er kursholder for Diameta, og tilbyr:

 

 

 

 

Diameta kurs, som har fokus på livsmestring, trygghet og en god selvfølelse. Denne læringen er med å skape gode klassemiljøer og godt vennskap. Dette er like viktig for alle og har en anti – mobbe effekt.

Diameta har som mål å bidra til en stabil og positiv produktiv hverdag for barn, ungdom foreldre og støtteapparatet rundt. Vi jobber forebyggende, ved å lære bort verktøy til å håndtere tanker, følelser og hverdagslige utfordringer, for å skape et godt personlig grunnlag for fremtiden og mindre behov for justeringer senere i livet. Les mer om Diameta her.

Diameta tilbyr kurs og foredrag over hele landet for barn, ungdommer, voksne, ansatte i barnehage og skole, foreninger og idrettslag.

Les mer om mestringskurs ungdommer 13 – 17 år her.

Ungdommen din lærer om: 

 • Håndtering av vonde følelser
 • Hvordan få bedre selvfølelse
 • Hvordan sette seg mål
 • Hvordan bli mer motivert
 • Mindfulness
 • Bedre søvn
 • Hverdagsverktøy
 • Sinnemestring
 • Konflikthåndtering
 • Selvhjelpsteknikker
 • Hvilke verdier har jeg?
 • Litt om kosthold

Ungdommen din vil få bedre selvfølelse:

 • Bli tryggere i seg selv
 • Mestre forskjellige følelser
 • Få motivasjon som gir riktig fokus
 • Bli bevisst effekten av positive tanker
 • Hvordan ha det bra i livet sitt

Les mer om mestringskurs ungdommer 13 – 17 år her.
Et godt supplement, er Diameta motiverende samtale, les mer her.
Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt trykk her.