Knut Rinden – som tillitsvalgt

Dette er noen av tillitsvervene som jeg har/har innehatt.

 • Styreleder Dysleksi Norge (fom mars 2015)*
 • Varamedlem til Fagråd for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) (fom april 2017)
 • Varamedlem til styre i Leser Søker Bok (LSB) (fom mai 2014)*
 • Styreleder Vallerudtoppen borrettslag  (fom mai 2017)*
 • FAU Leder og SU og SMU representant Løkenåsen skole 3 år
 • Styreleder i Logistikkforeningen.no – avd Østlandet juni 2014 – september 2016
 • Styremedlem i Logistikkforeningen.no – juni  2010 – juni 2014
 • Styreleder Dysleksi Lørenskog 5 år
 • Medlem valgkomité Vallerudtoppen borettslag 5 år
 • Medlem valgkomité Lørenskog IF fotball 4 år
 • Lagleder Lørenskog IF fotball 8 år
 • Styremedlem og hjelpetrener Lørenskog skiklubb – langrenn 8 år
 • Valgt representant til FAU ved Benterud skole i 7 år, hvorav 3 år som leder
 • Valgt representant til driftsstyret ved Benterud skole i 6 år, hvorav 6 år som nestleder
 • Styremedlem og nestleder i styret Lørenskog Boligbyggelag 5 år
 • Styreleder i borettslaget Haneborg III i 4 år
 • Leder av dommerkomiteen Akershus fotballkrets 2 år

Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt trykk her.